Blog Sample Image

Деактивација на енхансерите како потенцијален третман на колоректален карцином

Колоректалниот карцином долго време се сметаше како болест на постарите индивидуи. Но, според најновите известувања на ACS (American Cancer Society) појавата на колоректален карцином драматично се јавува меѓу помладата популација. Повеќето експерти не препорачуваат скрининг на колоректален карцином за индивидуите со среден ризик на добивање до 50 годишна возраст, што дијагнозата на младата популација е често вон радарот на клиничарите. Сеуште не е позната причината, но се смета дека нездравиот животниот стил е клучниот фактор. Дебелината, седењето и намалената информираност и заинтересираност водат до доцна дијагноза која иницира лоша прогноза. Пушењето спаѓа како ризик фактор и во оваа категорија, не само што го предизвикува колоректалниот канцер, туку и ги зголемува шансите за неуспех за лекување на сите канцери. Дијабетот тип 2 е исто така еден од покрупните ризик фактори, а секако и генетските мутации.

Симптомите за колоректален карцином се карактеризираат со крвава столица, промена во нормалната перисталтика на дебелото црево, грутка која може докторот да ја палпира во задниот отвор, губење на тежина, болки во абдомен, анемија.

Генските мутации можат да го зголемат ризикот за колоректален карцином, но според новото истражување на Case Western Reserve University School of Medicine, и генските засилувачи имаат голема улога во прогресија на болеста. Во студијата објавена во Nature Communications, научниците објаснуваат за откривањето на промени на одредени делови на ДНК, надвор од гените на колоректален карцином, кои засилуваат експресија на опасен ген кој го потпомага туморскиот раст. Овие промени можат да сугерираат заеднички механизам преку кој можат да дејствуваат многу лекови.

Енхансери се кратки делови на ДНК кои функционираат како прекинувачи за да контолираат гени. Тие се расфрлани во геномот, поврзувајќи ги дистантните гени како што ДНК се врти и преклопува во тродимензионални стуктури. Новата студија откри дека хромозомите од гените на колоректалниот карцином поседуваат „силни точки“ на висока подобрувачка активност која се „приклучува“, односно активира гени.

Всушност, од експресијата на гените која е асоцирана со засилувачките елементи зависи и преживувањето на канцерот на колон, тврди Peter Scacheri, PhD, автор на студијата и професор на генетика во Case Western Reserve University School of Medicine. Тимот на професорот идентификуваше илјадници на енхансери кои играат улога во патогенезата на типовите на колоректален карцином. Кога беа енхансерите беа генетски изманипулирани, колоректалните канцер – гени кои преткоходно беа активни, овој пат се деактивираа. Оваа метода е навистина значајна во поглед на намалување на туморската прогресија.

Идентифицирањето на заеднички промени кај енхансерите води до специфична група на гени кои имаат потенцијал да се ги трансформираат клетките од нормални во канцерозни. Овие гени ја дефинираат состојбата на туморот и можеат да го поттикнат неговиот раст исто колку што можат да го направат тоа и мутираните клетки.

Со оглед на тоа дека колоректалниот карцином може да создаде фатални последици и кај мажите и жените, деактивацијата на енхансерите може да послужи како солиден терапевтски третман. Главна цел е да се дознае како всушност тие се формираат во овој тип на клетки и да се овозможи нивната деструкција без да се оштети здравото ткиво.

Референции: casemed.case.edu/cwrumed360/news-releases/release.cfm?news_id=523

>